top of page

Lake Slano

Updated: Feb 18, 2022

Smješteno je u zapadnom dijelu Nikšićkog polja. Jezero je stvoreno 1950. godine za potrebe hidroelektrane Perućica, kao i obližnja jezera Krupac i Vrtac. Sva tri jezera su međusobno povezana kanalima. Teren na kom su izgrađena jezera je zbog velike propustljivosti morao biti ojačan betonom. Obala slanog jezera je dosta razuđena sa nekoliko ostrva od kojih je naveća Viza. Koristi se za ribolov i turizam. Pored jezera nalaze se naselja Bubrežak, Orlina i Kuside.Nalazi se u blizini sela Stedim.


27 views0 comments

Comentários


Post: Blog2_Post
bottom of page